Trwa ładowanie...
Rafał Wilczyński
Rafał Wilczyński Consulting

Pomagam w przygotowaniu i efektywnej realizacji projektów. Tworzę „szyte na miarę” modele finansowe. Uczestniczę w pozyskaniu finansowania. Wspieram proces odzyskiwania należności.

Czym się zajmuję?

Oferta

Obsługa finansowa projektów

Pomagam w przygotowaniu i efektywnej realizacji projektów. Biznes plany, oferty, umowy, controlling, przepływy pieniężne, księgowość, podatki, ubezpieczenia, ryzyko kursowe.

Modelowanie finansowe

Tworzę „szyte na miarę” modele finansowe pozwalające na podejmowanie decyzji biznesowych oraz ich ocenę przez dostawców kapitału.

Pozyskanie kapitału

Rozpoznaję potrzeby Klienta. Przygotowuję dokumentację i aktywnie uczestniczę w pozyskaniu finansowania. Projekty inwestycyjne oraz działalność bieżąca.

Windykacja należności

Wspieram w organizacji i bieżącej realizacji procesu odzyskiwania należności od kontrahentów. Od kontaktu bezpośredniego do egzekucji komorniczej.


Finanse przedsiębiorstw to dziedzina, w której realizuję się od dwudziestu lat. Jako dyrektor finansowy zdobywałem doświadczenie głównie w pracy w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ostatnie lata mojej aktywności zawodowej to łączenie praktyki i wiedzy zdobytej podczas licznych studiów i szkoleń.

Jestem absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Systematycznie uzupełniam swoje wykształcenie w ramach studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości, podatków, zarządzania i finansów. Ukończyłem program studiów MBA Poznań-Atlanta, organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Georgia State University w Atlancie.

W roku 2016 uzyskałem stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie finansów nadany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych ze strukturą właścicielską, strukturą kapitału i efektywnością funkcjonowania przedsiębiorstw.


Moje doświadczenie i wykształcenie

Curriculum Vitae

Doświadczenie
Finanse korporacyjne

Podczas mojej dotychczasowej pracy zaangażowany byłem między innymi w:

 • ✔️ pozyskanie linii kredytowo – gwarancyjnych na kwotę ponad 1 mld PLN;
 • ✔️ emisje akcji spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie o wartość emisji ponad 0,5 mld PLN;
 • ✔️ emisje obligacji korporacyjnych na kwotę ponad 0,8 mld PLN;
 • ✔️ utworzenie działu finansowego oraz działu controllingu w spółce zatrudniającej ponad 200 pracowników;
 • ✔️ zarządzanie pionem finansowym w organizacji o obrotach ponad 0,9 mld PLN;
 • ✔️ wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Oracle w organizacji liczącej ponad 600 pracowników;
 • ✔️ utworzenie programu ubezpieczeniowego dla Grupy Kapitałowej i nadzór nad jego funkcjonowaniem;
 • ✔️ wydzielenie Centrum Usług Księgowych w ramach Grupy Kapitałowej;
 • ✔️ skuteczną windykację należności poprzez kontakt bezpośredni jak i na drodze sądowej.

Finanse w projekcie

W ostatnim czasie moja działalność koncentrowała się na obsłudze finansowej dużych projektów infrastrukturalnych realizowanych przez międzynarodowe konsorcja firm wykonawczych w kraju i za granicą, w tym:

 • ✔️ budowy dwóch odcinków Autostrady A1;
 • ✔️ budowy Terminala LNG w Świnoujściu;
 • ✔️ budowy zbiornika LNG dla terminala skroplonego gazu ziemnego w miejscowości Hamina w Finlandii.

W ramach tego obszaru zaangażowany byłem w szczególności w:

 • ✔️ przygotowanie biznes planów dla projektów;
 • ✔️ przygotowanie ofert dla kontrahentów i negocjacje umów;
 • ✔️ optymalizację struktury kapitałowej i podatkowej projektów;
 • ✔️ pozyskanie finansowania i zarządzanie płynnością finansową;
 • ✔️ zarządzanie procesem budżetowania;
 • ✔️ koordynację obsługi księgowej i podatkowej projektów;
 • ✔️ definiowanie polityki zarządzania ryzykiem kursowym.

Wykształcenie
2016
Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2011-2015
Studia III stopnia

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2003-2005
Studia MBA Poznań-Atlanta

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Georgia State University w Atlancie

2000-2001
Podyplomowe Studium Podatkowe

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

1999-2000
Studia Podyplomowe z Rachunkowości

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

1999-2000
Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwami

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

Kursy i szkolenia

Liczne kursy i szkolenia z zakresu finansów przedsiębiorstw, zarządzania projektem i kierowania zespołem.


Wyróżnienia

Otrzymałem wyróżnienie w konkursie Dyrektor Finansowy Roku CFO 2008 organizowanym przez firmę Coface Poland i dziennik Rzeczpospolita.


Uprawnienia

W roku 2006 zdałem egzamin państwowy dla członków rad nadzorczych spółek z udziałem mienia publicznego


Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach

Od 2020 roku jestem członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV – Internationaler Controller Verein)

Rafał Wilczyński Consulting

Kontakt

dr Rafał Wilczyński

ekspert w zakresie finansów przedsiębiorstwRafał Wilczyński Consulting
ul. Olszynowa 29
62-070 Palędzie